Τρίτη, 30 Μαΐου 2017

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ-ΕΕΤΑΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ-ΕΕΤΑΑ

 
Η  ΕΕΤΑΑ καλεί τους φορείς του προγράμματος  «Βοήθεια στο Σπίτι»:
  • Που δεν έχουν στείλει τα στοιχεία για την ολοκλήρωση του προγράμματος έτους 2016 να στείλουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά μέχρι την 30η Μαΐου 2017, για το κλείσιμο της περιόδου 1/1/2016 – 31/12/2016
  • Να στείλουν το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 30η Ιουνίου 2016, τόσο σε φυσικό , όσο και σε ηλεκτρονικό αρχείο (alkis@eetaa.gr) το έντυπο α1 -17/ β’ δόση συμπληρωμένο. Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να απευθύνεστε στην κα Χ.Διαμανταρα και στον κο Α.Χρυσοστομιδη στο τηλεφ. 210-52.14.600 .

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ  2017/ΕΝΤΥΠΟ Α1-17 / Β΄ ΔΟΣΗ                                                                ΕΠΩΝΥΜ.ΦΟΡΕΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ                                        ΝΟΜΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ                               ΤΚ
Ε-MAIL ΦΟΡΕΑ                                    τηλ.
Ε-MAIL ΔΗΜΟΥ                                    τηλ.
ΥΠΕΥΘ.ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Προς την
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε.
Μυλλέρου 73-77, 104 36 Αθήνα   τηλεφ.213-1320.600

ΒΕΒΑΙΩΣΗ  ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
μηνών Μαρτίου και Απριλίου 2017
Ως νόμιμος εκπρόσωπος του φορέα βεβαιώνω ότι ο φορέας μας, στο πλαίσιο του προγράμματος “ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ”, παρείχε κατά την περίοδο 1/3/2017 – 30/4/2017,  όλες τις υπηρεσίες που όφειλε στους εξυπηρετούμενους, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την υλοποίηση του προγράμματος και θα εξακολουθήσει να τις παρέχει μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2017. Όλοι οι εξυπηρετούμενοι και οι εργαζομενοι που παραθέτουμε αφορούν ΜΟΝΟΝ το Πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι», και δεν χρηματοδοτούνται από άλλη πηγή.
Πιο συγκεκριμένα ο φορέας μας, για το παραπάνω χρονικό διάστημα, παρείχε υπηρεσίες για τον μήνα Μάρτιο 2017 σε (αριθμός) ………………………………………… εξυπηρετούμενους  και για τον Μήνα Απρίλιο 2017 σε (αριθμός)……………………εξυπηρετούμενους, από τις ……… (αριθμός) δομές του φορέα μας.

Η βεβαίωση εκδίδεται για την σχετική  χρηματοδότηση του προγράμματος ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ 2017 από  το Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας, το Υπουργείο Εσωτερικών, και το ΕΦΚΑ για την περίοδο 1/01/2017 – 31/12/2017.
Έλαβα γνώση των όρων της συμμετοχής μας στο πρόγραμμα, τους οποίους αποδέχομαι πλήρως.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ …………………………..

Ο  νόμιμος εκπρόσωπος του φορέα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου