Δευτέρα, 20 Μαΐου 2019

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ 20/5/2019

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ 

Το Σωματείο Αττικής πραγματοποίησε σήμερα την προγραμματισμένη συνάντηση του ΠΣΟ  με  τους αρμόδιους υπηρεσιακούς υπαλλήλους του Υπουργείου Εσωτερικών και Εργασίας προκειμένου να αποσαφηνιστούν και να διευκρινιστούν ερωτήματα και  ζητήματα   που έχουν τεθεί από το ΠΣΟ, και έχουν προκύψει από διάφορα δημοσιεύματα ή λανθασμένες ερμηνείες. 
Πρώτα από όλα διευκρινίστηκε ότι δεν είναι υποχρεωτική η μεταφορά των εργαζομένων Ορισμένου χρόνου μαζί με τους Αορίστου χρόνου, όπως είχαμε επισημάνει και παλιότερα. ( Αυτό αφορά μόνο δομές οι οποίες έχουν Αορίστου Χρόνου εργαζόμενους οι οποίοι μεταφέρονται πρώτα). 
Παρά ταύτα η μεταφορά των Αορίστου χρόνου εργαζομένων εάν δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία, αναστέλλεται λόγω εκλογών όπως ορίζει και η εγκύκλιος. Η Αναστολή της μεταφοράς ξεκίνησε στις 26/4/2019. Έκτοτε θα ολοκληρωθεί το Σεπτέμβριο που θα αναλάβουν οι νέες διοικήσεις των Δήμων. 

Όσον αφορά τη προκήρυξη έχουν σχεδόν ολοκληρωθεί τα αιτήματα από τους Δήμους, στη πορεία χρειάζεται έγκριση ΠΥΣ η οποία για να βγει θέλει  περίπου ένα μήνα και μετά πηγαίνει ΑΣΕΠ. Οι  διαδικασίες αυτές όπως είναι γνωστό δεν επηρεάζονται από τις εκλογές και θα "τρέξουν" κανονικά. 

Οι Αορίστου χρόνου που θα περάσουν πρώτοι στους Δήμους η μισθοδοσία τους θα καταβάλλεται από τους Δήμους και όχι από ΕΕΤΑΑ σύμφωνα με όσα μας είπε ο Οικονομικός Δ/ντής του Υπουργείου Εσωτερικών.( Για το θέμα αυτό θα γίνουν περισσότερες διευκρινήσεις προσεχώς). Οι Ορισμένου χρόνου θα εξακολουθούν να πληρώνονται ως γνωστόν   από ΕΕΤΑΑ ακόμα κι αν κάποιοι περάσουν μαζί με τους Αορίστου στους Δήμους .Το ενημερωτικό σημείωμα της ΕΕΤΑΑ  έγινε αυτόνομα από την Εταιρεία χωρίς να το γνωρίζει το Υπουργείο Εσωτερικών και περισσότερο μπέρδεψε την κατάσταση. 

Τέλος όσον αφορά τη β' δόση χρηματοδότησης για το ΒΣΣ αναμένεται από την ΕΕΤΑΑ το πρακτικό προς το Υπουργείο Εργασίας το οποίο είναι έτοιμο από 15/5/2019 αλλά δεν έχει αποσταλεί ακόμα. Επισημάναμε ότι πρέπει να ασκηθούν πιέσεις γιατί θα καθυστερήσει η ροή της χρηματοδότησης. Πιέσεις σαφώς θα ασκηθούν και από τα Σωματεία. 

Παρασκευή, 10 Μαΐου 2019

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΩΝ - ΕΚΛΟΓΕΣ

Αθήνα 6 Μαΐου 2019


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ                                                                       Αριθ. Πρωτ.: 34311 
ΓΕΝIKH ΔIEΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ              
Ταχ. Διεύθυνση: Ευαγγελιστρίας 2                                                Προς: 1. Όλα τα Υπουργεία 
Ταχ. Κώδικας: 10183                                                               α) Γραφεία κ.κ. Υπουργών 
Τηλέφωνο: 2131361003                                                          β) Διευθύνσεις Διοικητικού
 Fax: 2131361140                                                                    2. Όλες τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις 
                                                                                                 α) Γραφεία κ.κ. Συντονιστών 
                                                                                                 β) Διευθύνσεις Διοικητικού 
                                                                                                 3. Όλες τις Περιφέρειες 
                                                                                                 α) Γραφεία κ.κ. Περιφερειαρχών
                                                                                                 β) Διευθύνσεις Διοικητικού 
                                                                                                4. Όλους τους Δήμους της Χώρας 
                                                                                                α) Γραφεία κ.κ. Δημάρχων 
                                                                                                β) Διευθύνσεις Διοικητικού


 ΘΕΜΑ: «Χορήγηση κανονικών αδειών δημοσίων υπαλλήλων, στρατιωτικών κ.λ.π., για τις ανάγκες των εκλογών για την ανάδειξη των Ελλήνων μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των αυτοδιοικητικών εκλογών της 26ης Μαΐου 2019 και των επαναληπτικών τους, της 2ας Ιουνίου 2019».


 Ενόψει των επερχόμενων εκλογών για την ανάδειξη των Ελλήνων μελών για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο της 26ης Μαΐου 2019, των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών της 26ης Μαΐου 2019 και των επαναληπτικών εκλογών της 2ας Ιουνίου 2019, καθώς και της ανάγκης εύρυθμης και αποτελεσματικής λειτουργίας του Κράτους για την διασφάλιση της απρόσκοπτης διεξαγωγής τους, διευκρινιστικά αναφέρουμε ότι η χορήγηση κάθε είδους κανονικής άδειας στο μόνιμο προσωπικό, στο προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των υπηρεσιών σας καθώς και όλων των εποπτευόμενων από εσάς φορέων, κατά το χρονικό διάστημα από την ημέρα δημοσίευσης του προεδρικού διατάγματος περί ορισμού της ημέρας διεξαγωγής της ψηφοφορίας για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έως και 2 την 7η Ιουνίου 2019, θα πρέπει να πραγματοποιηθεί με ευθύνη τόσο των οικείων προϊσταμένων όσο και των προϊσταμένων των υπηρεσιών προσωπικού του κάθε φορέα.

 Επισημαίνεται ότι αυτό θα πρέπει να γίνει κατά τρόπο που δεν θα αποτρέψει την εύρυθμη και κανονική λειτουργία των δημόσιων υπηρεσιών, όπως και την άμεση ανταπόκριση τους στην εκλογική διαδικασία, κατά την εν λόγω χρονική περίοδο και κυρίως αφού πρώτα αξιολογήσετε ποιες υπηρεσίες των φορέων σας είναι απαραίτητο να εργαστούν με απόλυτη πληρότητα.


                                                                                              Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

                                                                                              ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ