Παρασκευή, 10 Μαΐου 2019

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΩΝ - ΕΚΛΟΓΕΣ

Αθήνα 6 Μαΐου 2019


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ                                                                       Αριθ. Πρωτ.: 34311 
ΓΕΝIKH ΔIEΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ              
Ταχ. Διεύθυνση: Ευαγγελιστρίας 2                                                Προς: 1. Όλα τα Υπουργεία 
Ταχ. Κώδικας: 10183                                                               α) Γραφεία κ.κ. Υπουργών 
Τηλέφωνο: 2131361003                                                          β) Διευθύνσεις Διοικητικού
 Fax: 2131361140                                                                    2. Όλες τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις 
                                                                                                 α) Γραφεία κ.κ. Συντονιστών 
                                                                                                 β) Διευθύνσεις Διοικητικού 
                                                                                                 3. Όλες τις Περιφέρειες 
                                                                                                 α) Γραφεία κ.κ. Περιφερειαρχών
                                                                                                 β) Διευθύνσεις Διοικητικού 
                                                                                                4. Όλους τους Δήμους της Χώρας 
                                                                                                α) Γραφεία κ.κ. Δημάρχων 
                                                                                                β) Διευθύνσεις Διοικητικού


 ΘΕΜΑ: «Χορήγηση κανονικών αδειών δημοσίων υπαλλήλων, στρατιωτικών κ.λ.π., για τις ανάγκες των εκλογών για την ανάδειξη των Ελλήνων μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των αυτοδιοικητικών εκλογών της 26ης Μαΐου 2019 και των επαναληπτικών τους, της 2ας Ιουνίου 2019».


 Ενόψει των επερχόμενων εκλογών για την ανάδειξη των Ελλήνων μελών για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο της 26ης Μαΐου 2019, των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών της 26ης Μαΐου 2019 και των επαναληπτικών εκλογών της 2ας Ιουνίου 2019, καθώς και της ανάγκης εύρυθμης και αποτελεσματικής λειτουργίας του Κράτους για την διασφάλιση της απρόσκοπτης διεξαγωγής τους, διευκρινιστικά αναφέρουμε ότι η χορήγηση κάθε είδους κανονικής άδειας στο μόνιμο προσωπικό, στο προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των υπηρεσιών σας καθώς και όλων των εποπτευόμενων από εσάς φορέων, κατά το χρονικό διάστημα από την ημέρα δημοσίευσης του προεδρικού διατάγματος περί ορισμού της ημέρας διεξαγωγής της ψηφοφορίας για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έως και 2 την 7η Ιουνίου 2019, θα πρέπει να πραγματοποιηθεί με ευθύνη τόσο των οικείων προϊσταμένων όσο και των προϊσταμένων των υπηρεσιών προσωπικού του κάθε φορέα.

 Επισημαίνεται ότι αυτό θα πρέπει να γίνει κατά τρόπο που δεν θα αποτρέψει την εύρυθμη και κανονική λειτουργία των δημόσιων υπηρεσιών, όπως και την άμεση ανταπόκριση τους στην εκλογική διαδικασία, κατά την εν λόγω χρονική περίοδο και κυρίως αφού πρώτα αξιολογήσετε ποιες υπηρεσίες των φορέων σας είναι απαραίτητο να εργαστούν με απόλυτη πληρότητα.


                                                                                              Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

                                                                                              ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου