Παρασκευή, 21 Δεκεμβρίου 2018

ΤΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ


ΤΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ


Το χρονοδιάγραμμα θα μπορούσε να αποτυπωθεί, με απλά λόγια, ως εξής:

1) Μέχρι 31/1/2019: Ο Δήμος υποβάλλει προς έγκριση στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του (ΟΕΥ), όπου θα έχει συμπεριλάβει τη σύσταση οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού που να αντιστοιχούν στους νυν εργαζόμενους (σε πλήθος και ειδικότητες), αυξημένες κατά 7%. επί του αριθμού των θέσεων των ήδη εργαζομένων στα  νπιδ και νπδδ των ΟΤΑ  από τις ειδικές κατηγορίες.

2) Η Αποκεντρωμένη εγκρίνει την τροποποίηση των Οργανισμών εντός μηνός.

3) Οι Δήμοι εντός 10 ημερών από τη δημοσίευση της έγκρισης του Οργανισμού, υποβάλλουν αίτημα για προσλήψεις στις νέες θέσεις.

4) Μέχρι την έκδοση των Οριστικών Πινάκων Διοριστέων, συνεχίζουν οι νυν εργαζόμενοι.


H διαδικασία εξαιρέθηκε από τα προεκλογικά “παγώματα” (δηλαδή η τροποποίηση Οργανισμού και οι προσλήψεις από την παρ.5 αρ.10 ν.3584/2007 και το αρ.28 ν.2190/1994 αντιστοίχως).


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου