Κυριακή, 6 Μαΐου 2018

Μη αναγνώριση χρόνου προϋπηρεσίας στον ιδιωτικό τομέα σε δημοσίους υπαλλήλους (γνωμοδότηση)

ΝΣΚ: Μη αναγνώριση χρόνου προϋπηρεσίας στον ιδιωτικό τομέα σε δημοσίους υπαλλήλους (γνωμοδότηση)

  • 6 Μαΐου 2018 - 08:47


Το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους κλήθηκε να γνωμοδοτήσει για περίπτωση μη αναγνώριση χρόνου προϋπηρεσίας στον ιδιωτικό τομέα σε υπαλλήλους της Γ.Γ.Α. βάσει του άρθρου 6 π.δ. 69/2016. Οι εν λόγω υπάλληλοι απασχολούνται σε διοικητικά καθήκοντα με θέμα τον αθλητισμό και κατά το παρελθόν εργάστηκαν σε ιδιωτικά σχολεία ως καθηγητές κλάδου ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής.
Στην γνωμοδότησή του το ΝΣΚ αναφέρει:
Εφόσον το αρμόδιο υπηρεσιακό συμβούλιο επιλήφθηκε των αιτημάτων και με σχετική απόφασή του έκρινε ότι δεν υπάρχει συνάφεια του αντικειμένου απασχόλησης των αιτούντων υπαλλήλων στο δημόσιο με εκείνα της προϋπηρεσίας τους στον ιδιωτικό τομέα, είτε ως καθηγητές κλάδου ΠΕ11 (Φυσικής Αγωγής) ασκώντας εκπαιδευτικό έργο σε ιδιωτικά σχολεία με σύμβαση εργασίας είτε ως ΠΕ Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, ασκώντας προπονητικό έργο σε ιδιωτικούς φορείς, η κρίση του αυτή είναι ουσιαστική, υπαγόμενη στην αποκλειστική του αρμοδιότητα και δεν τίθεται θέμα ελέγχου αυτής από άλλο όργανο του Δημοσίου (ομόφ.).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου