Σάββατο, 1 Ιουλίου 2017

ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗΣ ΑΠΕΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΕΝΩΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ-ΤΡΙΩΝ
ΕΛΛΑΔΟΣ (Ε.Ν.Ε.)- Ν.Π.Δ.Δ.
Ταχ. Δ/ση       :Β. Σοφίας 47
 Τ.Κ.                 :106 76  Αθήνα
Τηλ .                :210- 3648044
                         :210- 3648048
Φαξ                 :210- 3648049 
E-mail            : info@enne.gr 
Πληροφορίες: Α. Δάγλας

                 Αθήνα, 29/06 /2017 
 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


 Η Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος, το επαγγελματικό επιμελητήριο των Νοσηλευτών της χώρας, εκφράζει την αμέριστη συμπαράσταση και την στήριξη της στο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΤΟΥ «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ» και στην 24ωρη πανελλαδική απεργία που έχει προκηρύξει στις 6 Ιουλίου με αιτήματα δίκαια που επιβάλλεται να ικανοποιηθούν άμεσα.
             Πέρα από την αναγνώριση των συμβάσεων όλων των εργαζομένων ως αορίστου χρόνου και την οριστική λύση στην πολύχρονη εργασιακή τους ομηρία, τονίζουμε και την ανάγκη επίλυσης του ζητήματος καταβολής του επιδόματος ανθυγιεινής εργασίας όχι μόνο στους εργαζομένους στο Βοήθεια στο σπίτι σε ΝΠΙΔ των ΟΤΑ (με την θέση σε ισχύ της υπ’αριθμ. 2/53212/0022/15-07-2014 ΦΕΚ Β 2012/24-7-2014 Κοινής Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών και Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης), αλλά και στους χιλιάδες εργαζομένους στο ίδιο πρόγραμμα σε ΝΠΔΔ των ΟΤΑ  ή σε Δημοτικές Επιχειρήσεις ή Οργανισμούς με μορφή διαφορετική του ΝΠΙΔ, οι οποίοι κατά πρόδηλη παραβίαση της συνταγματικά κατοχυρωμένης αρχής της ισότητας δεν το λαμβάνουν, παρόλο που πληρούν όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις. Οι Νοσηλευτές του προγράμματος Βοήθεια στο σπίτι που έχουν συμβληθεί με ΝΠΔΔ, εργάζονται υπό τις ίδιες ακριβώς δυσχερείς συνθήκες με εκείνες των συναδέλφων τους που έχουν συμβληθεί με ΝΠΙΔ των ΟΤΑ, με μόνη διαφορά τη νομική μορφή του φορέα εργασίας τους, στην οποία είναι ανεπίτρεπτο να στηρίζεται η δυσμενής τους μεταχείριση.
            Η διάταξη για τη χορήγηση του επιδόματος περιέχεται στο άρθρο 53 του Νομοσχεδίου ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ Ο.Τ.Α ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ Ο.Τ.Α. ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ του οποίου η διαβούλευση έχει ολοκληρωθεί εδώ και πολλούς μήνες, χωρίς να έχει ακόμη ψηφιστεί, με αποτέλεσμα την διαιώνιση της άνισης μεταχείρισης χιλιάδων Νοσηλευτών, η οποία είναι επιτακτική ανάγκη να αρθεί άμεσα, ως ελάχιστη αναγνώριση της τεράστιας προσφοράς όλων των υπαλλήλων του Βοήθεια στο σπίτι στο δοκιμαζόμενο συνάνθρωπο.
             Δηλώνουμε τέλος ότι η ΕΝΕ είναι πάντοτε στο πλευρό των Νοσηλευτών του Βοήθεια στο Σπίτι, με διαρκείς παρεμβάσεις για τη βελτίωση των εργασιακών τους συνθηκών και για την στήριξή τους στις δίκαιες διεκδικήσεις τους, καθώς το νοσηλευτικό επάγγελμα είναι και θα είναι ένα και δεν θα επιτρέψουμε τη δημιουργία Νοσηλευτών δύο ταχυτήτων με άνισες αμοιβές και αντιμετώπιση από την Πολιτεία.


                                                            Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ν.ΕΟ Πρόεδρος                                                                      Ο Γεν. ΓραμματέαςΔημήτριος Σκουτέλης                                                                     Αριστείδης Δάγλας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου