Πέμπτη, 5 Ιανουαρίου 2017

Σε φεκ το πάγωμα προσλήψεων και για το 2017


Σε φεκ το πάγωμα προσλήψεων και για το 2017


Μέχρι την 31n Δεκεμβρίου 2017 παρατείνεται η ισχύς της 33/2006 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου για την αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο, με επίκληση της ανάγκης περιστολής, λόγω των δημοσιονομικών συνθηκών, των δαπανών στο Δημόσιο, στα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και στα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που ανήκουν στον ευρύτερο δημόσιο τομέα.
 Η σχετική πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 243Α/30-12-16.ΕΔΩ το ΦΕΚ 243Α/30-12-2016
ΕΔΩ η 33/2006 ΠΥΣ με ΦΕΚ 280Α/28-12-2006.
πηγή : ergasianet.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου