Δευτέρα, 8 Δεκεμβρίου 2014

EETAA -ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
«ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 ΕΩΣ ΚΑΙ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2015»


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2015


Με την υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, του Υπουργείου Εσωτερικών, του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, και της Ελληνικής Εταιρείας Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ) Α.Ε. και εν όψει της χρηματοδότησης σύμφωνα με την ΚΥΑ αριθ.οικ.32592/2328 /24-10-14/ΦΕΚ 2945/03-11-14:
-          από το λογαριασμό της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων που τηρείται στο ΑΚΑΓΕ,
-          του Τακτικού Προϋπολογισμού του Υπουργείου Εργασίας Πρόνοιας και Κοινωνικής Ασφάλισης,
-          πόρους του Υπουργείου Εσωτερικών,
-          και πόρους της ειδικής εισφοράς ασφαλισμένων IKA ETAM,

καλούνται όλοι οι φορείς που συμμετέχουν στο πρόγραμμα να αποστείλουν  συμπληρωμένα τα ΕΝΤΥΠΑ Α1-15, Α2-15, Α3-15, Α4-15, Α5-15 Α6-15 ΚΑΙ Α7-15 (που έχουν αναρτηθεί στον ιστότοπο μας www.eetaa.gr),
  • ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ στη διεύθυνση alkis@eetaa.gr με την ένδειξη (ΘΕΜΑ) ΒΣΣ 1014_1215 Α΄ ΔΟΣΗ και την Επωνυμία του φορέα σας
  • ΣΕ ΦΥΣΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ στη διεύθυνση (ΕΕΤΑΑ, Μυλλέρου 73-77, 104 36 ΑΘΗΝΑ υπόψιν κου Α.ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΗ – με την ένδειξη ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Α ΔΟΣΗΣ-ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΒΣΣ 10.14-12.15 .
Όλοι οι φορείς θα πρέπει να παρέχουν οιαδήποτε άλλη πληροφορία ή και στοιχείο τους ζητηθεί  σε σχέση:
  1. με τη δημιουργία ηλεκτρονικού μητρώου εξυπηρετουμένων και
  2. με την προσπάθεια ελέγχου, βελτίωσης και επέκτασης των ευεργετικών αποτελεσμάτων του προγράμματος.


A. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΕΝΤΥΠΩΝ
 (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ σε αρχείο ΕΧCEL- ΚΑΙ ΣΕ ΦΥΣΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ)
  1. Για τα Έντυπα Α1-15 για τους μήνες Οκτώβριο και Νοέμβριο 2014, Α2-15, Α3-15, Α4-15, Α7-15 για τον μήνα Νοέμβριο 2014,  ΤΟ ΑΡΓΟΤΕΡΟ έως  και την Δευτέρα 15  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (σε φυσικό και ηλεκτρονικό αρχείο).
  2. Για το Έντυπο Α5-15, θα ανακοινωθεί η ημερομηνία της μίας και μοναδικής υποβολής του. (Να μην αποσταλεί τώρα).
  3. Για τα Έντυπο Α1-15 Α6-15 και Α7-15, θα ανακοινωθούνε οι διαδοχικές ημερομηνίες υποβολής τους.

B. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
1. Α΄ Δόση  ύψους  20% (είκοσι  τοις εκατό) μετά την:
·         αποστολή των Εντύπων Α1-15 και Α2-15 και Α3-15 και Α4-15 και Α7-15,   από όλους τους φορείς
·         την ανάρτηση σχετικού πίνακα με τα ποσά στον ιστότοπο της ΕΕΤΑΑ
·         την αποστολή σχετικού τιμολογίου στο οποίο θα αναγράφεται «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 ΕΩΣ ΚΑΙ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2015   Α΄ ΔΟΣΗ » .

2. Β΄ Δόση ύψους 40% (σαράντα τοις εκατό) μετά την:
·         αποστολή των Εντύπων Α1-15 μηνός Δεκεμβρίου 2014,  Α6-15, Α7-15, και όλων των παραστατικών που έχουν εξοφληθεί με την Α΄ ΔΟΣΗ  που έχει λάβει ο φορέας.
Σημειωτέον ότι θα πρέπει να έχουν εξοφληθεί  τουλάχιστον πλήρως οι μισθοδοσίες :
-          ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
-          και να έχουν αποσταλεί τα σχετικά παραστατικά - ενταλμ. πληρωμής, αποδ. κατάθεσης σε Τράπεζα, ή αποδ. εξόφλησης Ενιαίας Αρχής Πληρωμών, ή άλλο αποδεικτικό πληρωμής].
·         την ανάρτηση σχετικού πίνακα με τα ποσά στον ιστότοπο της ΕΕΤΑΑ  και
·         την αποστολή σχετικού τιμολογίου στο οποίο θα αναγράφεται «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 ΕΩΣ ΚΑΙ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2015 Β΄ ΔΟΣΗ».


3. Γ΄ Δόση ύψους 30 % (τριάντα  τοις εκατό) μετά την
·         αποστολή των Εντύπων Α1-15 Α6-15 και Α7-15
·         και των λοιπών  παραστατικών, που έχουν εξοφληθεί με την Α΄ ΔΟΣΗ  που έχει λάβει ο φορέας.
Σημειωτέον ότι θα πρέπει να έχουν εξοφληθεί  τουλάχιστον πλήρως οι μισθοδοσίες :
-ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ, ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ, ΜΑΡΤΙΟΥ, ΑΠΡΙΛΙΟΥ, και ΜΑΪΟΥ 2015
·         την ανάρτηση σχετικού πίνακα με τα ποσά στον ιστότοπο της ΕΕΤΑΑ
·         την αποστολή σχετικού τιμολογίου στο οποίο θα αναγράφεται "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 ΕΩΣ ΚΑΙ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2015 Γ΄ ΔΟΣΗ» .

4. Δ΄ Δόση ύψους έως 10 % (Δέκα τοις εκατό) μετά την
·         αποστολή των Εντύπων Α1-15 Α5-15 και Α6-15 και Α7-15 και των λοιπών  παραστατικών, που θα αποδεικνύουν την πλήρη εξόφληση όλων των υποχρεώσεων, για όλη την περίοδο του Προγράμματος
·         την ανάρτηση σχετικού πίνακα με τα ποσά στον ιστότοπο της ΕΕΤΑΑ
·         την αποστολή σχετικού τιμολογίου στο οποίο θα αναγράφεται "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 ΕΩΣ ΚΑΙ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2015  Δ΄ ΔΟΣΗ - ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ» .
ΓΙΑ ΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΑΠΕΥΘΥΝΕΣΤΕ ΣΤΗΝ ΚΑ   Χ.ΔΙΑΜΑΝΤΑΡΑ  ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΚΟ Α.ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΗ ΣΤΟ ΤΗΛΕΦ. 210-52.14.600 .


Ημερομηνία ανάρτησης:    Δευτέρα 08  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου