Πέμπτη, 5 Οκτωβρίου 2017

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Συνάδελφοι, επειδή καθημερινά δεχόμαστε τηλεφωνήματα στο Σωματείο σχετικά με το επίδομα ανθυγιεινής εργασίας τόσο για τους νοσηλευτές αλλά επίσης και για τους οικογενειακούς βοηθούς του ΒΣΣ σας ενημερώνουμε ότι το σωματείο έχει υποβάλλει ερώτημα από τον Αύγουστο και παρακολουθεί την εξέλιξη. 
Σήμερα δε, κατόπιν εκ νέου επικοινωνίας με τους αρμόδιους, μας ενημέρωσαν ότι ετοιμάζεται ερμηνευτική εγκύκλιος η οποία θα αποσταλεί  σε όλους τους φορείς, οι οποίοι επίσης έχουν υποβάλλει ερωτήματα για το εν λόγο επίδομα.  Υπομονή λοιπόν γιατί θα καθυστερήσει απ' ότι φαίνεται..
                                                
    Εκ του ΔΣ


Σας επισυνάπτουμε το ερώτημα του Σωματείου
                


ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ                                                                        Αθήνα, 17/8/2017
ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                      Αρ. Πρωτ. 107
Πληροφορίες                                                                                                        Προς
Πρόεδρος: Σοφία Κολιζέρα                                                                     Υπουργείο Εσωτερικών 
                                                                                Δ/νση  Προσωπικού Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Fax 2102589915/21025262958
Εmail sophia.kolizera @hotmail.com                                                   Υπόψη
Γεν. Γραμματέας: Κων/ντια Φούκη                                             1. Διαμαντοπούλου
τηλ.2102584151                                                                                   2. Θ. Παπασημακοπούλου


ΘΕΜΑ: Επίδομα ανθυγιεινής εργασίας στους εργαζόμενους  στο Βοήθεια στο Σπίτι.
Το Βοήθεια στο σπίτι που εκπονείται από τους Δήμους και τα Νομικά τους Πρόσωπα Δημοσίου και Ιδιωτικού  Δικαίου όλης της χώρας, απευθύνεται σε ηλικιωμένους και ΑΜΕΑ,  παρέχονται δε υπηρεσίες στα σπίτια των προαναφερόμενων όπως: 
Νοσηλεία κατ' οίκον από τους νοσηλευτές της δομής , και υπηρεσίες οικογενειακής φροντίδας (καθαριότητα κατοικιών -σκούπισμα, σφουγγάρισμα, κλπ, μαγείρεμα, πλύσιμο, σιδέρωμα ρούχων, ατομική υγιεινή ατόμων- μπάνιο κ.α)
Μέχρι σήμερα το εν λόγο επίδομα καταβάλλεται στους νοσηλευτές του ΒΣΣ που εργάζονται στα ΝΠΙΔ των Δήμων. 
Πλέον , και μετά από παρεμβάσεις του Σωματείου  μας,  το επίδομα αυτό θα δίδεται σε όλους τους νοσηλευτές που εργάζονται στους Δήμους και τα νομικά τους  πρόσωπα (νπιδ και νπδδ ), όπως προβλέπεται στο NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4483 φεκ 107, 31/7/2017 άρθρο 98, με δεδομένο ότι οι δικαιούχοι προσφέρουν υπηρεσίες με πλήρη και αποκλειστική απασχόληση στους χώρους και τις ειδικότητες που δικαιολογούν την καταβολή του, στην προκειμένη περίπτωση στις κατοικίες των ωφελουμένων του Βοήθεια στο Σπίτι, καθώς  ο στόχος  είναι η παραμονή  των ηλικιωμένων και ΑΜΕΑ στο φυσικό και κοινωνικό τους περιβάλλον αντί της παραπομπής τους σε κάποιο ίδρυμα.
Στο ίδιο πλαίσιο, το βοηθητικό προσωπικό του Βοήθεια στο Σπίτι παρέχει υπηρεσίες καθαριότητας και γενικά οικογενειακής φροντίδας  που έχουν προαναφερθεί,  με πλήρη και αποκλειστική απασχόληση στις κατοικίες των ωφελουμένων.
Ωστόσο, επειδή στο άρθρο 98 του ιδίου νόμου υπάρχει ασάφεια για την καταβολή του ανθυγιεινού επιδόματος σε αυτές τις ειδικότητες,  παρακαλούμε να μας ενημερώσετε άμεσα και εγγράφως  αν οι Οικογενειακοί βοηθοί του ΒΣΣ δικαιούνται  το επίδομα  ανθυγιεινής εργασίας  προκειμένου να ενημερωθούν άμεσα οι εργαζόμενοι και οι φορείς υλοποίησης του ΒΣΣ.
Ευχαριστούμε εκ των προτέρων ,
Με εκτίμηση

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                         Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


Σοφία Κολιζέρα                                             Κωνσταντία Φούκη

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου