Παρασκευή, 22 Σεπτεμβρίου 2017

EETAA Γ' ΔΟΣΗ


EETAA Γ' ΔΟΣΗ 

Γ. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΕΝΤΥΠΩΝ για την Γ΄ ΔΟΣΗ (17%)

Τα παρακάτω έντυπα θα πρέπει να αποσταλούν το αργότερο μέχρι και την

Παρασκευή 20η Οκτωβρίου 2017 σε φυσικό αρχείο και σε ηλεκτρονική μορφή
(αρχεία excel) στην διεύθυνση alkis@eetaa.gr.
1. Το Έντυπο Α1-17 συμπληρώνεται για τον μήνα ΙΟΥΛΙΟ 2017 .
2. Το Έντυπο Α6-17 συμπληρώνεται για τους μήνες Ιανουάριο έως και
Σεπτέμβριο 2017 και αφορά την πλήρη εξόφληση των μισθοδοσιών
(πληρωτέο, ΙΚΑ, ΦΜΥ, Αλληλεγγύη και λοιποί φόροι). Μαζί με το φυσικό
αρχείο αποστέλλονται όλα τα απαραίτητα αποδεικτικά εξόφλησης που
αναγράφονται στο έντυπο (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΝΥΜΑ ΑΠΟ ΕΑΠ
«ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΘΕΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ», εξτρέ τραπέζης κλπ).
3. Το Έντυπο Α7-16 συμπληρώνεται για τον μήνα ΙΟΥΛΙΟ2017.
(Σύμφωνα με την πρώτη ανακοίνωση της ΕΕΤΑΑ για το έτος 2017)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου