Τετάρτη, 24 Φεβρουαρίου 2016

ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΙΔΟΧ

    ΕΡΩΤΗΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ                                            Αθήνα:   19/01/16                                                                                  
           «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ» Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ                                      Αρ. πρωτ: 91  Πληροφορίες :                                                                          ΠΡΟΣ
Πρόεδρος                                                 ΓΕΝ.ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ   ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ      
 Σοφία Κολιζέρα                                                              ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ                
 Τηλ.6948183161                                                     Δ/ΝΣΗ 22Η Μισθολογίου                    
E-mail:Sophia.kolizera@hotmail.com              Β΄ΤΜΗΜΑ ΟΤΑ-ΝΠΔΔ ΝΠΙΔ        
                                                                                                                   Υπόψη

                                                                                                         1.κ. Θ. Κελαδίτη

                                                                                               2. κ. Μελίδη
        
ΘΕΜΑ : Αναγνώριση προϋπηρεσίας σε ΙΔΟΧ


Παρακαλούμε όπως μας διευκρινίσετε τα εξής σημεία:

Οι εργαζόμενοι του Βοήθεια στο Σπίτι εργάζονται συνεχώς και αδιαλείπτως  από το 2003 έως και σήμερα στους ΟΤΑ και στα νομικά  αυτών (ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ) με σύμβαση ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) η οποία συνεχώς παρατείνεται και ανανεώνεται έως και σήμερα.
 Οι ειδικότητες των υπαλλήλων είναι κατηγορίας  ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ.
Οι εργαζόμενοι είναι ενταγμένοι στο ενιαίο μισθολόγιο από τα έτη 2011 και 2013 ανάλογα με το πότε μπήκε ο φορέας τους όπως προβλεπόταν από τον. 4024/2011.
Δεδομένου ότι από 1/1/2016 έχει εφαρμογή  ο ν. 4354/2015 όπου αναγνωρίζονται όλα τα χρόνια προϋπηρεσίας των εργαζομένων, παρακαλούμε να μας απαντήσετε σε ποιο μισθολογικό κλιμάκιο πρέπει να καταταγούν οι προαναφερόμενοι εργαζόμενοι.

Παράδειγμα: Εργαζόμενη  ΤΕ με προϋπηρεσία 12,5 ετών  συνεχή και αδιάλειπτη μέχρι τις 31/12/2015,  η οποία ήταν στο Δ0 βαθμό  από το  2013, με αναγνωρισμένη την επταετία και ένα χρόνο πλεονάζον αμειβόταν με μισθό 1312 Ευρώ χωρίς ωστόσο να την είχαν προχωρήσει ως όφειλαν στο Δ1 μισθολογικό κλιμάκιο του ίδιου βαθμού όπως μας είχατε απαντήσει εξάλλου σε παλαιότερο έγγραφο σας με αρ. πρωτ.2/81414/0022 αφού είχε παρέλθει η παραμονή των δύο ετών.
 Που πρέπει να καταταχθεί με βάσει το νέο ν. 4354/2015? Δικαιούται να αναζητήσει αναδρομικά για τυχόν οφειλές?
Θα πρέπει να υποβάλλει αίτηση στο φορέα για αναγνώριση όλης της προϋπηρεσίας?

Αντιστοίχως τι ισχύει για ΔΕ και ΥΕ με την ίδια προϋπηρεσία.   
Ευχαριστούμε εκ των προτέρων

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ


      Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                  Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

     Σοφία Κολιζέρα                                      Κωνσταντία ΦούκηΑΠΑΝΤΗΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΙΔΟΧ   

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου