Δευτέρα, 22 Δεκεμβρίου 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ-ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΑΣ

ΕΚΑ
ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΑΣ

Ταχ. Διεύθ.: Γ’ Σεπτεμβρίου 48Β, 104 33, Αθήνα Τηλ.: 210 88 36 918 ■
Web Site: www.eka.org.gr e-mail: eka.press@gmail.com

Αρ. Πρωτ.: 3277
Αθήνα, 22/12/2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Σε επικαιροποίηση του, από 24/11/2014 Δελτίου Τύπου, το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Αθήνας εκφράζει τη συμπαράστασή του στον αγώνα των Ελλήνων δικηγόρων, στον αγώνα που δίνουν, με αποχή διαρκείας, για την απόσυρση του μνημονιακού εκτρώματος που τροποποιεί άρδην βασικές διατάξεις του ισχύοντος Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας δηλαδή του θεμελιώδους νόμου που ορίζει τη διαδικασία επίλυσης των ιδιωτικών διαφορών, προς όφελος αποκλειστικά και μόνο του τραπεζικού συστήματος.
Οι αλλαγές που προωθεί η κυβέρνηση από 1/1/2015 αγγίζουν κυρίως τη διαδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης, δηλαδή τη διαδικασία των πλειστηριασμών πρώτης κατοικίας.
Όπως ρητά αναφέρεται και στην έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους: «Από τις προτεινόμενες διατάξεις ενδέχεται να προκληθεί απώλεια εσόδων του Δημοσίου και των φορέων κοινωνικής ασφάλισης, λόγω της αποδυνάμωσης των ισχυόντων σήμερα προνομίων τους στις διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης». Και οι αρμόδιοι Υπουργοί Οικονομικών και Δικαιοσύνης – ανερυθρίαστα – συνομολογούν ότι «Η εν λόγω απώλεια εσόδων θα αναπληρώνεται από άλλες πηγές εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού και των ανωτέρω φορέων κατά περίπτωση»!!!
Δηλαδή, ό,τι θα χάνει το Δημόσιο και τα Ταμεία από το τραπεζικό σύστημα, το οποίο πλέον θα προηγείται όλων (και των εργαζομένων για τα δεδουλευμένα τους και του Δημοσίου και των Ταμείων για τις απαιτήσεις τους) εισπράττοντας το 65% του πλειστηριάσματος, θα καλούμαστε να το πληρώσουμε εμείς, με την επιβολή νέων φόρων και με αυξήσεις των ασφαλιστικών μας εισφορών!!!
Εκπληρώνεται έτσι ο μνημονιακός σκοπός για την εξαΰλωση της μικρής και μεσαίας ιδιοκτησίας, προκειμένου η εκποίηση των περιουσιακών στοιχείων των πιο αδύναμων να γίνεται ευκολότερα και πιο φθηνά για το τραπεζικό σύστημα και το μεγάλο κεφάλαιο.
Εξίσου σημαντικές είναι οι αλλαγές που αφορούν στην τακτική διαδικασία της πολιτικής δίκης. Η προφορική συζήτηση της υπόθεσης και η εξέταση των μαρτύρων στο ακροατήριο καταργούνται, η δε συζήτηση γίνεται μόνον με έγγραφα και ένορκες βεβαιώσεις, χωρίς την παρουσία των εμπλεκομένων μερών, ούτε των διαδίκων, ούτε των μαρτύρων, ούτε των δικηγόρων. Σε αντίθεση με τις παραπάνω τροποποιήσεις, παραμένουν και δε θίγονται οι διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας που προστέθηκαν με ενδιάμεσους μνημονιακούς νόμους και προβλέπουν ιδιαίτερα υψηλά παράβολα, καταβολή δικαστικού ενσήμου ακόμα και στις αναγνωριστικές αγωγές ή τόκους-ποινές σε περιπτώσεις οικονομικών οφειλών κ.α., με αποτέλεσμα το δικαίωμα της πρόσβασης των πολιτών στη δικαιοσύνη και κυρίως των οικονομικά αδύνατων να παρεμποδίζεται και περιορίζεται, η δε δικαιοσύνη να καθίσταται προνόμιο των ολίγων και οικονομικά ισχυρών.


Το Δ.Σ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου