Παρασκευή, 18 Ιανουαρίου 2013

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΣΣ


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ – Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ 2012

ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

 πηγή: ΕΕΤΑΑ


1.      Στο Πρόγραμμα "ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ"  Β΄  ΕΞΑΜΗΝΟ 2012 συμμετέχουν συνολικά 297 φορείς της αυτοδιοίκησης, δηλαδή Δήμοι,  ΝΠΔΔ,   Κοινωφελείς Επιχειρήσεις και Αστικές μη Κερδοσκοπικές Επιχειρήσεις αυτών και λοιποί φορείς. Οι συνολικές δομές του προγράμματος ανέρχονται σε 879

Α/Α
ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΦΟΡΕΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ  ΦΟΡΕΩΝ
ΑΡ. ΔΟΜΩΝ
1
ΔΗΜΟΙ
30
63
2
ΝΠΔΔ
75
241
3
ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
178
537
4
ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΕΣ
1
2
5
ΑΣΤΙΚΕΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΕΣ
11
32
6
ΛΟΙΠΕΣ
2
4
ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΕΩΝ
297
879


Σημειώνεται ότι 3 Δήμοι (Δήμος Ιλίου, Δήμος Κηφισιάς  και Δήμος Λυκόβρυσης ης Πεύκης εκτελούν το πρόγραμμα "Βοήθεια στο Σπίτι"  αλλά με εργαζόμενους αορίστου χρόνου και δεν χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα.

2.      Συμμετέχουν συνολικά 879 δομές και  απασχολούνται σε αυτές 3.673 εργαζόμενοι εκ των οποίων με σύμβαση εργασίας  ορισμένου χρόνου και  έργου και 3.462 και 211  αορίστου χρόνου.

Α/Α
ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ
ΟΡ. ΧΡΟΝΟΥ   & ΕΡΓΟΥ
ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
1
ΔΗΜΟΙ
227
24
251
2
ΝΠΔΔ
933
63
996
3
ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
2.180
124
2.304
4
ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΕΣ
8
0
8
5
ΑΣΤΙΚΕΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΕΣ
102
0
102
6
ΛΟΙΠΕΣ
12
0
12
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
3.462
211
3.6733.      Το συνολικό ετήσιο κόστος προς χρηματοδότηση ανέρχεται σε  60 εκ €  

4.      Το σύνολο των εξυπηρετούμενων Ασφαλισμένοι / μη Ασφαλισμένοι

Α/Α
ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ
ΑΣΦΑΛ
ΑΝΑΣΦ
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΥΠΗΡ
1
ΔΗΜΟΙ
3.986
79
4.065
2
ΝΠΔΔ
20.611
223
20.834
3
ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
49.283
441
49.724
4
ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΕΣ
130
0
130
5
ΑΣΤΙΚΕΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΕΣ
1.746
18
1.764
6
ΛΟΙΠΕΣ
329
9
338
ΣΥΝΟΛΟ
76.085
770
76.855
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου